MENÜ

Özdağ, TBMM’ye Fahri Kur’an Kursu öğreticileri Ile Ilgili Kanun Teklifi Verdi

Yayınlanma Tarihi : 20.05.2024 19:43 Bu haber 249 defa okundu

Gelecek-Saadet Partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan fahri Kur’an Kursu öğreticileri ile ilgili kanun teklifi verdi.

Paylaş Paylaş Paylaş
Özdağ, TBMM’ye Fahri Kur’an Kursu öğreticileri Ile Ilgili Kanun Teklifi Verdi

Gelecek-Saadet Partileri TBMM Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Özdağ’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri her yıl müftüler tarafından yapılan mülakat sonrasında, başarılı olanlar Fahri (Geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri olarak göreve başlatılmaktadır. Milletimizi yüce Kitabımızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluşturan Kur’an Kursları Türkiye de Kur’an öğretimini sürdüren en önemli kurumların başında gelmektedir. Bu kurumların amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki İl Müftülüklerine bağlı Kuran Kurslarında istihdam edilen Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticileri tarafından Kur’an-ı Kerimi okumak, anlamını öğretmek, hafızlık yaptırmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç odaklı kategoride, 4-6 yaş çocuk kategorisinde, hafızlık kategorisinde, görme ve işitme engelli sınıflarında uzun süreli yaz ve kış aylarında Fahri (geçici) Kur’an Kursu öğreticisi olarak görev yapmaktalar. “Kur’an-ı Kerim” ve “İslam Dini” öğretilmesinde önemli bir sorumluluğu üstlenen fahri Kur’an Kursu öğreticileri kadrosuz olarak çalışmakta, her an işlerine son verilme korkusu ile büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Bu mağduriyetlerin başında özlük haklar, sosyal haklar, ücret adaletsizliği gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticiliği görevini yapmış ve yapmakta olanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan “EK DERS” karşılığında çalışmaktadırlar. Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan Kur’an Kursu Öğreticileri ile aynı görevi yapmalarına rağmen, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, asgari ücretin çok altında Ek Ders karşılığında çalıştırılmaktadırlar. Yine Sözleşmeli ve kadrolu çalışanlar ile aynı işi yapan ve aynı eğitimden geçen Fahri Kuran Kursu Öğreticileri hiçbir özlük hakkına sahip değildirler. Fahri Kur’an Kursu öğreticiliği yapmak için; 2 yılda bir KPSS ve DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) ve mülakat puanları istenmektedir. Kış dönemi 9 ay görev yapmak için KPSS +DHBT ve mülakat puanı ile göreve başlayıp, dokuz ayın sonunda görevden istifa ettirilmektedirler. Yaz Döneminde ise 2 ay görev yapmak için KPSS +DHBT ve mülakata tabi tutularak görev sonunda yine istifa ettirilmektedirler. Bu çalışma ve ayrılma şekli ile mali ve sosyal haktan da el çektirilmiş olmaktadırlar. Çalışma süresince asgari ücretin çok altında 5.000 TL.-6.000 TL. ve aylık olarak 8- 9 günlük sigorta primleri yatırılmaktadır. Aylık olarak yatırılan 8-9 günlük sigortadan dolayı da SGK üzerinden prim borçları oluşmaktadır. Özlük haklarının olmayışı, işsizlik sigortasından faydalanmamaları ve emeklilik haklarına dahi sahip olamamaktadırlar. Yaklaşık on bir yıldır düzenli bir alım yapılmadığından ve adil kontenjan sağlanmadığından dolayı KPSS+ DHBT puanları yüksek olan Fahri Kuran Kursu Öğreticileri herhangi bir kadroya yerleştirilememişlerdir. Yıllardır kendilerinden istenen tüm şartları sağlayarak, sınavlarda belli bir başarı elde ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin insanların çalışma hayatında en temel insani ihtiyacı olan emeklilik hakkı doğamayacak şekilde çalışmaları, çalışma hayatına aykırılık teşkil etmektedir. Uzun yıllardır Diyanete hizmet etmiş Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine emeklerinin karşılığı verilmelidir. Bu sebeple halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK pirim günleri taban alınarak alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kurʼan Kurslarında 1 Ocak 2011 tarihinden sonra fahri olarak veya Ek ders ücreti karşılığında Kur’an Kursu öğreticiliği yapanlardan en az üç eğitim öğretim yılı görev yapmış olanların, fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticisi olarak halen görevde olup olmama şartına bakılmadan sadece SGK prim günleri taban alınarak ilgili kadrolara atanmaları, SGK prim günlerindeki hak kayıplarının iade edilmesi, yıllardır oluşan mağduriyetin giderilmesi öngörülmelidir.”

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kurʼan Kurslarında 01.01.2011 tarihinden sonra Fahri olarak veya Ek Ders ücreti karşılığında Kur’an Kursu Öğreticiliği yapanlardan en az üç eğitim öğretim yılı görev yapmış olanların, Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticisi olarak halen görevde olup olmama şartına bakılmadan sadece SGK prim günleri taban alınarak ilgili kadrolara atanmaları, SGK prim günlerindeki hak kayıplarının iade edilmesi, yıllardır oluşan mağduriyetin giderilmesi öngörülmelidir

Özdağ’ın TBMM’ye sunduğu teklifte 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklendi:

 “Geçici madde 21- Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlardan, 1/1/2011 tarihinden itibaren en az üç eğitim öğretim dönemi hizmeti bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenler, Başkanlıkça ilgili kadrolara hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın sözleşmeli veya kadrolu personel pozisyon ve kadrolarına atanırlar.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

Paylaş Paylaş Paylaş
Etiket :
YORUMLARI GÖR
ÜYE YORUMLARI
Yorum yapabilmek için

Giriş Yap ya da Kayıt Ol